ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับชำระเสียภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การรับชำระเสียภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 415 คน