ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : :ยินดีต้อนรับ นายอำเภออิศรา ทองธวัช
  รายละเอียด : ชาวอำเภอสิชล ยินดีต้อนรับนายอำเภออิศรา ทองธวัช ที่ท่านได้มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอสิชล แทนนายอำเภอสกล จันทรักษ์ ที่ต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อำเภอฉวาง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550 หลาย ๆ ท่านก็คงจะได้ไปส่ง และต้อนรับ ในวันเดียวกัน และเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550 นายอำเภออิศรา ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลด้วย สร้างความปลาบปลื้มใจเป็นยิ่งนัก ที่ท่านได้มาเยี่ยมชมเป็นอบต. แรก หลังจากได้รับตำแหน่งที่อำเภอสิชล
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม. 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 1105 คน