ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : :ขอเชิญร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดู
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เปิดรับสมัครนักเรียนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ที่ต้องการจะใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียน เข้ารับการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดสุชน ( ทับขาม ) รายละเอียดต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลังนะค่ะ ก็ขอเชิญน้อง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันให้เยอะ ๆ นะค่ะ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ด้วยค่ะ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม. 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 522 คน