ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
  รายละเอียด : สรุปกระบวนงานบริการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ลดระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน (จำนวน 12 กระบวนงาน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 345 คน