ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : :ถึงเวลาชำระภาษีกันแล้วนะค่ะ
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ต้องขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีให้ชาวตำบลทุ่งใสได้ทราบกันนะค่ะ การชำระภาษีมีด้วยกัน 3 ภาษี นั่นก็คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เริ่มชำระตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะค่ะ ส่วนภาษีบำรุงท้องที่ เริ่มชำระตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม - 30 เมษายนของทุกปีค่ะ และภาษีป้าย เริ่มชำระตั้งแต่ 2 มกราคม - 31 มีนาคมของทุกปีนะค่ะ ก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องที่มีภูมิลำเนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ก็ขอให้ท่านไปชำระภาษีได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ได้ในวันและเวลาราชการนะค่ะ หรือจะสอบถามโดยตรงได้ที่ 0-7537-6110 ต่อ 105
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม. 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 628 คน