ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง ให้เป็นผู้ผ่านการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ
  รายละเอียด : เรื่อง ให้เป็นผู้ผ่านการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ ของนางสาวจารุวรรณ จันทร์คง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 492 คน