ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เกี่ยวกับงานวันเด็กปี 50
  รายละเอียด : ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ต้องขออภัยท่านผู้ปกครองทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ที่ปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสไม่ได้จัดงานวันเด็ก เพราะมีเหตุผลหลายประการที่ทำให้ไม่สามารถจัดงานนี้ได้ แต่ก็ขอให้เด็ก ๆ ทุกคน จงเป็นลูกที่น่ารัก ของคุณพ่อ คุณแม่ เป็นเด็กที่ดีของสังคม ให้สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กปีนี้ที่ว่า "มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวติพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข" อย่างไรก็ดี ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะค่ะ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม. 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 572 คน