ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติ   เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน