ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์!!!! การชำระภาษี ประจำปี 2564
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์!!!! การชำระภาษี ประจำปี 2564 การยื่นแบบและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ภาษีป้าย ขอให้เจ้าของทรัพย์สินที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งใส ให้ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อชำระภาษี ได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งใส ในวัน เวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.075-466759
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 98 คน