ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 131 คน