ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีปิดประกาศและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 3)
  รายละเอียด :

 การกำหนดสถานที่  หลักเกณฑ์  วิธีปิดประกาศและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  (เพิ่มเติม  ครั้งที่  1  -  ครั้งที่  3)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 115 คน