ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด :

 แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เทศบาลตำบลทุ่งใส  เขตเลือกตั้งที่ 1  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 90 คน