ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งใส ที่ 357/2560 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียด :

 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งใส  ที่ 357/2560  เรื่อง  มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง  และหัวหน้าสำนักปลัด  ปฏิบัติราชการแทน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 130 คน