ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งใส ที่ 354/2560 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียด :

 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งใส  ที่ 354/2560  เรื่อง  มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 120 คน