ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่ไ้ด้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีมาก (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่ไ้ด้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีมาก  (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 143 คน