ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ "แผนการสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี 2553"
  รายละเอียด : แผนการสำรวจและรับชำระภาษี บำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี 2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 478 คน