ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์!!! เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งใส ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี2563 ให้เป็นปัจจุบันในวันที่ 4 มีนาคม 2563
  รายละเอียด : ข่าวประชาสัมพันธ์!!! เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งใส ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี2563 ให้เป็นปัจจุบันในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลทุ่งใส เวลา 9.00-16.00 น. เอกสารที่ต้องใช้ในการปรับปรุง 1.บัตรประชาชนหรือสำเนา 2.เอกสารสิทธิ์ที่ดินทุกแปลง(พร้อมกับจับพิกัดทุกแปลง) กรณีไม่สามารถมาปรับปรุงในวันดังกล่าว ให้ติดต่อปรับปรุงข้อมูลที่สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล ภายในเดือนมีนาคม 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 163 คน