ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกตามโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุุ่่งใส 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกตามโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุุ่่งใส 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 183 คน