ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนตามกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่อง  มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนตามกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 141 คน