ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบาลตำบลทุ่งใส ได้กำหนดจัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุม
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งใส ได้กำหนดจัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี” โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีน ในระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ จุดนัดหมายของแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งใสร้อยละแปดสิบได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการเสียชีวิตของคนจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลทุ่งใส #หมายเหตุ กรณีที่ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการตามกำหนดการข้างต้นได้ ขอให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงมาแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งใส ในวันและเวลาราชการ หรือโทร. 075 -466253
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 147 คน