ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลทุ่งใส ขอเชิญชวนประชาชนตำบลทุ่งใสและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2562 ณ สำนักสงฆ์เขาฝ้ายวนาราม โดยมีกิจกรรม ดังนี้ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ ผู้อาวุโส ผู้มีพระคุณ ชมการแสดงรำวงย้อนยุค กิจกรรมสารสัมพันธ์ผู้สูงอายุ การละเล่นพื้นบ้าน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติให้คงอยู่สืบไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 146 คน