ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสเรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๒
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 727 คน