ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่
  รายละเอียด : แผนการจัดเก็บภาษี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม. 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 423 คน