ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่”
  รายละเอียด :

          วันนี้  (25/มิ.ย./2561)  เวลา  09.00 น. ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  นางวราภรณ์  เวฬุธนราชิน  ปลัดเทศบาล  ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส มอบหมายให้  นายสุรสิทธิ์  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการกองช่าง  และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน  ณ  ศาลาประชาคม  หมู่ที่  1  ตำบลทุ่งใส  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 141 คน