ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : “โครงการมหกรรมการศึกษาเด็กเล็ก”
  รายละเอียด :

 วันนี้  (๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๑)  วันที่สองของการฝึกอบรมโครงการมหกรรมการศึกษาเด็กเล็ก

- ภาคเช้า  หัวข้อการศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ,ศึกษาแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงผึ้ง     น้ำจากไผ่  ,  ศึกษาแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าครอบครัว  ป่าชุมชน

- ภาคบ่าย  การทำงานเป็นทีมวอคเรลลี่

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 148 คน