ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใส
  รายละเอียด :

 วันนี้  (12/มิ.ย./2561)  เวลา  08.00 น. – 16.30 น.  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลทุ่งใส  ร่วมกับ  สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใส  ณ  ประสานสุขรีสอร์ท  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่ควรรู้และสิทธิทางกฎหมายแก่เครือข่ายภาคประชาชนตำบลทุ่งใส  เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชนได้มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตประจำวัน  ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดจนถ่ายทอดความรู้สูชุมชนต่อไป  เพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายภาคประชาชนให้มีทักษะและความสามารถในการทำงานองค์กรหรือคณะกรรมการที่ตนทำหน้าที่อยู่  เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชนสามารถช่วยเหลือ  ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  และสิทธิทางกฎหมายรวมทั้งการยื่นคำขอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม  จำนวน 110 คน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 141 คน