ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการขับเคลื่อน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
  รายละเอียด :

 วันนี้ (11 มิ.ย.2561) เวลา 09.30 น.  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งใส    เทศบาลตำบลทุ่งใส ดำเนินการตามมาตรการองค์กร  โดยนายกเทศมนตรีตำบล   ทุ่งใส  ได้ทำข้อตกลง (MOU : Memorandum of Understanding )ร่วมกับบุคลากรในสังกัด ว่าด้วยความร่วมมือรณรงค์สวมหมวกนิรภัย  100% ตามนโยบายในการเสริมสร้างวินัยทางการจราจร ป้องกัน  ลดอุบัติเหตุ  ภายใต้เอกลักษณ์ "นครศรีธรรมราชปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%"

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 149 คน