ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเท๕โนโลยีการเกษตรประจำตำบล
  รายละเอียด :

 โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเท๕โนโลยีการเกษตรประจำตำบล  "กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี  ( Field  Day)  และบริการทางการเกษตรเพื่อเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 173 คน