ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ทุ่งใส - สี่ขีดเกมส์ ปี 2551
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน ส่วนราชการในตำบลทุ่งใส ตำบลสี่ขีด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬา กรีฑา นักเรียน และประชาชนประจำปีการศึกษา 2551 ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2551 ณ สนามโรงเรียนสิชลประชาสรรค์
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 737 คน