ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดการ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนส่วนภูมิภาค ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด :

 กำหนดการ
อำนวยความสะดวกให้ประชาชนส่วนภูมิภาค ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ วัดศิลาชลเขต ม.๑๐ ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีฯ

-๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ตำบลเปลี่ยน+ตำบลเทพราช
-๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ตำบลเสาเภา
-๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ตำบลทุ่งปรัง+ตำบลเขาน้อย
-๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ตำบลสิชล+เทศบาลสิชล
-๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ตำบลฉลอง+ตำบลสี่ขีด
-๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ตำบลทุ่งใส
*ทั้งนี้แล้วแต่ความสะดวกของประชาชน*

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 177 คน