ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมบทบาทและกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งใส “กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๐
  รายละเอียด :

 รื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมบทบาทกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งใส  “กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนสัมพันธ์  ประจำปี  ๒๕๖๐”     
เทศบาลตำบลทุ่งใส  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมบทบาทและกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งใส  “กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนสัมพันธ์  ประจำปี  ๒๕๖๐”    ขึ้นในวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมโรงเรียน    สิชลประชาสรรค์  หมู่ที่  ๗  ตำบลทุ่งใส  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เวลาตั้งแต่  ๐๘.๐๐ –  ๑๗.๐๐ น.

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 161 คน