ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่ง เทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุร้องเรียน ร้องทุกข์
  รายละเอียด :

 คำสั่ง  เทศบาลตำบลทุ่งใส  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุร้องเรียน  ร้องทุกข์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 163 คน