ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า ของเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า  ของเทศบาลตำบลทุ่งใส  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 375 คน