ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงาน “กิจกรรมวันเทศบาล” ประจำปีงบประมาณ 2560
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลทุ่งใส ภายใต้การนำของปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งใส ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งใสเข้าร่วมจัด “กิจกรรมวันเทศบาล” ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ตามรายละเอียด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 189 คน