กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ดูแล
รายละเอียด :
    การสัมมนาทางวิชาการดูแลและรักษาพยาบาลผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส
โดย  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  ร่วมกับ  สถานีอนามัยบ้านเขาฝ้าย
ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  วันที่  3  กุมภาพันธ์  2554  เวลา  06.00 - 16.30 น .
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2554    อ่าน 753 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**