กิจกรรม : การประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลทุ่งใส ครั้งที่ 4/2565รายละเอียด :
    

 วันที่ 11 เมษายน 2565 นายเจตนันท์ ใสยเกื้อ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลทุ่งใส ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส เพื่อซักซ้อม การปฎิบัติตามข้อราชการและติดตามผลการปฎิบัติงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในห้วงเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา – ปัจจุบัน (เมษายน 2565) เพื่อให้การปฎิบัติราชการและการบริการประชาชนตามภารกิจของหน่วยงานและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565    อ่าน 18 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**