กิจกรรม : การประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลทุ่งใส ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด :
    

 วันนี้ (17/ก.ย./๒๕๖4) เวลา 10.00 น. นายเจตนันท์ ใสยเกื้อ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลทุ่งใส ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส ซักซ้อมการปฎิบัติตามข้อราชการและติดตามผลการปฎิบัติงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในห้วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา – ปัจจุบัน (กันยายน 2564) เพื่อให้การปฎิบัติราชการและการบริการประชาชนตามภารกิจของหน่วยงานและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564    อ่าน 39 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**