กิจกรรม : ลงพื้นที่ตำบลทุ่งใส เพื่อประสานข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวรายละเอียด :
    

 วันที่ 8 กันยายน 2564

นายเจตนันท์ ใสยเกื้อ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส พร้อมด้วยนายสุพร ซ้ายเส้ง รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส , นายธีระศักดิ์ นาคแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส , นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษาของกรมโยธาธิการ ลงพื้นที่ตำบลทุ่งใส เพื่อประสานข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ เป็นงบประมาณระดับภาค ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับพื้นที่ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2564    อ่าน 23 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**