กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งใส ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561


รายละเอียด :
    

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

นายเจตนันท์ ใสยเกื้อ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส
มอบหมายให้นายทรงศักดิ์ อินนุพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งใส ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติ่ม (ครั้งที่ 6) และเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) และแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2564    อ่าน 39 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**