กิจกรรม : ลงพื้นที่คัดกรองครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อนและผู้ไร้ที่พึ่งในพื้นที่ตำบลทุ่งใส


รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลทุ่งใสพร้อมด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลทุ่งใส ลงพื้นที่คัดกรองครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อนและผู้ไร้ที่พึ่งในพื้นที่ตำบลทุ่งใส ตามรายชื่อ หนังสือ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ พม 0602.26/1341 ลว.22 กรกฎาคม 2564 เพื่อพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ จำนวน 6 ครอบครัว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2564    อ่าน 24 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**