กิจกรรม : พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย : กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเ

รายละเอียด :
    วันนี้ (23/ก.พ./64) เวลา 09.00 น. นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส มอบหมายให้นางณานัญญา ทองกิ้ม ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย : กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝ้าย วัตถุประสงค์เพื่อมุ้งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา มุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพของเด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี ให้เป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพของเด็กและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564    อ่าน 70 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**