กิจกรรม : พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ : กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า


รายละเอียด :
    วันนี้ (25/ก.พ./64) เวลา 09.00 น. นายสุรสิทธิ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส มอบหมายให้นางสาวศิรินทิพย์ เล่าเฉี้ยน ผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ : กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่าวัตถุประสงค์เพื่อมุ้งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา มุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพของเด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี ให้เป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพของเด็กและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งใส
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564    อ่าน 80 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**