กิจกรรม : การประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายใน ทต.ทุ่งใส ครั้งที่ 11/2563 ณ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งใสรายละเอียด :
    วันนี้ (6/พ.ย./๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวราภรณ์ เวฬุธนราชิน ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายใน ทต.ทุ่งใส ครั้งที่ 11/2563 ณ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งใส ซักซ้อมการปฎิบัติตามข้อราชการและติดตามผลการปฎิบัติงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในห้วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา – ปัจจุบัน (พฤศจิกายน 2563) เพื่อให้การปฎิบัติราชการและการบริการประชาชนตามภารกิจของหน่วยงานและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2563    อ่าน 139 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**