กิจกรรม : เปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสิชลประชาสรรค์








รายละเอียด :
    

วันนี้ (2/ก.ย./63) เวลา 09.00 น. นางวราภรณ์ เวฬุธนราชิน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ สามารถนำความรู้มาป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยได้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองและควบคุมการเกิดอัคคีภัยระยะเริ่มต้นได้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความชำนาญในการช่วยเหลือผู้อื่นกรณีเกิดอัคคีภัย และเพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ได้แก่ เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมตอนปลายโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ และครูผู้สังเกตการณ์ จำนวน 69 คน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กันยายน 2563    อ่าน 157 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**