กิจกรรม : ลงพื้นที่ชุมชนบ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใส เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ ในการล

รายละเอียด :
    วันนี้ (2/ก.ค./๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลทุ่งใส ลงพื้นที่ชุมชนบ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใส เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ ในการลด คัดแยกขยะก่อนลงถัง ลดขยะครัวเรือน (ต้นทาง) เป็นการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตามนโยบายการบริหารจัดการขยะชุมชน * จัดให้มีถังขยะแยกประเภทในสถานที่สาธารณะ (กลางทาง) * อปท.จัดเก็บมูลฝอยตามประกาศรอบบริการ นำส่ง ณ แหล่งกำจัด ให้ถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กรกฏาคม 2563    อ่าน 156 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**