กิจกรรม : กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด Big Cleaning Day ดำเนินการทำความสะอาดสำนักงาน อาคารทั้งภายในและภายนอก ตา

รายละเอียด :
    วันนี้ (๑๗/มี.ค./๖๓) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19X) เทศบาลทุ่งใสจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด Big Cleaning Day ดำเนินการทำความสะอาดสำนักงาน อาคารทั้งภายในและภายนอก ตามมาตรฐานกิจกรรม 5 ส. บุคลากรทุกคนได้ยึดถือและใช้ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องตามแผนและมาตรการที่วางไว้ ๑.โต๊ะทำงาน ๒.ตู้เก็บเอกสาร ๓.โต๊ะประชุมหรือโต๊ะกลางประจำหน่วยงาน ๔.อุปกรณ์งานบ้านงานครัว ๕.การจัดสถานที่โดยรอบสำนักงาน ๖.อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ๗.การมีส่วนร่วม ในกิจกรรมจิตสำนึกว่ากิจกรรม ๕ ส.เป็นภาระหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบ ในการดำเนินกิจกรรมวันนี้ กำหนดจุดรวมพล ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งใสบุคลากรในสังกัด ทต.ทุ่งใส เข้าร่วม จำนวน กว่า ๑๐๐ คน ปลัดเทศบาลเป็นผู้มอบหมายภารกิจ ให้บุคลากรจากหน่วยงานภายใน ทั้ง ๕ หน่วยงานและ พนักงานครู ศพด. ทั้ง ๓ ศูนย์ ดำเนินการตามเป้าประสงค์ของกิจกรรม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563    อ่าน 152 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**