กิจกรรม : รับประกาศนียบัตร โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติเนื่องใ
รายละเอียด :
    วันนี้ (19/ธ.ค./62) เวลา 13.00 น. นางวราภรณ์ เวฬุธนราชิน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐพัชร รู้จำ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้ารับประกาศนียบัตร โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ห้องแก้วกัลยา โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการคัดเลือกจากโครงการ/กิจกรรมที่มีผลสัมฤทธิ์โดดเด่นด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและจิตใจ ตลอดจนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562    อ่าน 125 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**