กิจกรรม : โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เทิดไท้องค์ราชันรายละเอียด :
    วันนี้ (๒๕/ก.ค./๖๒) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพงศ์เพชร เพชรทอง ท้องถิ่นอำเภอสิชล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เทิดไท้องค์ราชัน โดยมีนางวราภรณ์ เวฬุธนราชิน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ ภายใต้ ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้ ๑) ดำเนินการปลูกต้นไม้มงคล ณ สำนักงานเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง ๓ ศูนย์ ๒) ดำเนินการกิจกรรม ๑ อปท.๑ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม กำหนดถนนเส้นหน้าโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ ระยะทางรวม กว่า๒ กิโลเมตร และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยรอบองค์กร และในกิจกรรมครั้งนี้ มีจิตอาสา เข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน ดำเนินงานตามแผนจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562    อ่าน 162 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**