กิจกรรม : โครงการวันสำคัญทางราชการ "กิจกรรมวันเทศบาล" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งใส


รายละเอียด :
    วันนี้ (24/เม.ย./2562) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งใส จัดกิจกรรมโครงการวันสำคัญทางราชการ "กิจกรรมวันเทศบาล" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งใส โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการเชิดชูและลำลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดองค์กรเทศบาล 2. เพื่อเผยแพร่ภารกิจ อำนาจ หน้าที่ของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย 3. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล 4. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาความสะอาดให้กับบุคลากรในองค์กรและประชาชนทั่วไปในชุมชน 5. เพื่อให้บุคลากรเทศบาลมีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ซึ่งก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น 6. เพื่อให้บุคคลทั่วไป บุคลากรต่างๆ ได้มองเห็นความสำคัญของการบริการและการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค และสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ นาคทิพย์พิมาน นายอำเภอสิชล เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน โดยมีนางวราภรณ์ เวฬุธนราชิน ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใส เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาล ส่วนราชการในพื้นที่ตำบลทุ่งใส และกลุ่มพลังประชาชนได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและผู้แทนชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562    อ่าน 183 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**