กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยตำบลทุ่งใส เพื่อพิจารณาแผนปฎิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำรายละเอียด :
    วันนี้(๒๗/มี.ค./๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลทุ่งใส จัดการประชุมคณะกรรมการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยตำบลทุ่งใส เพื่อพิจารณาแผนปฎิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ และจัดทำแผนงานโครงการ สู่การปฎิบัติตามเป้าหมายรายปี เป้าประสงค์ "จังหวัดสะอาด" ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. การประชุมวันนี้ ทุกภาคส่วน ภาคีเครือข่าย ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สรุป แผนงานหลักปฎิบัติการขับเคลื่อน คือ ๑.เสริมสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๒.รณรงค์ แระชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้การจัดการขยะที่ไม่เป็นภาระสิ่งแวดล้อม ๓.การบังคับใช้กฎหมาย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562    อ่าน 204 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**